Linea-Storia New Angel wig 리네아스토리아 “오프라인 신상품NEW 인기상품BEST
  • 엔젤스(수제)
  • 엔젤스 인모 100%
  • 엔젤스 인모 믹스
  • 엔젤스 인공모

   엔젤릭 (부분수제)

   통가발 (기계제작)

   슬림나인 (수제 9부 반가발)

   반가발

  • 포니테일
  • 브릿지 포니테일
  • 매직 포니테일
  • 업 스타일

   붙임머리

   앞머리/탑커버

    케어용품

    온라인커트서비스

    살롱구비리스트

    리네아연구소


   • BOARD

    • NOTICE
    • EVENT
    • Q&A
    • FAQ
    • REVIEW

 

 

신상품순 / 낮은가격순 / 높은가격순

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 레이스 프론트 씨컬 보브

124,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 케렌시아

139,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 레이스 프론트 미디엄 스트레이트

69,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  

엔젤릭 레이스 프론트 엣지 보브

69,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 레이스프론트 J컬 미디

79,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 걸 크러쉬

74,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  

엔젤릭 문 올리비아

65,000(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 포르티시모

65,000(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 러버스 가든

74,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 보헤미안

65,000(기본가) won