Linea-Storia New Angel wig 리네아스토리아 “오프라인 신상품NEW 인기상품BEST
  • 엔젤스(수제)
  • 엔젤스 인모 100%
  • 엔젤스 인모 믹스
  • 엔젤스 인공모

   엔젤릭 (부분수제)

   통가발 (기계제작)

   슬림나인 (수제 9부 반가발)

   반가발

  • 포니테일
  • 브릿지 포니테일
  • 매직 포니테일
  • 업 스타일

   붙임머리

   앞머리/탑커버

    케어용품

    온라인커트서비스

    살롱구비리스트

    리네아연구소


   • BOARD

    • NOTICE
    • EVENT
    • Q&A
    • FAQ
    • REVIEW

 

 

신상품순 / 낮은가격순 / 높은가격순

 •  
 •  

엔젤스 코지 미디 인모 MIX

458,000(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤스 벨벳

129,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

수제 내츄럴 뱅

16,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

브릿지 포니테일 러블리 웨이브

20,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  

플래티넘 엔젤스 사계의 보브 인모 MIX

359,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤릭 케렌시아

139,800(기본가) won

 •  
 •  

플래티넘 반다나 숏 인모 MIX

69,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

브릿지 포니테일 C컬 웨이브

20,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

크레센트

49,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤스 멜티

129,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

브릿지 포니테일 프릴 웨이브 미디

20,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  

엔젤스 플러피

131,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

슬림나인 스트레이트 미디

64,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

슬림나인 레이어 미디

64,800(기본가) won