Linea-Storia New Angel wig 리네아스토리아 리네아JAPAN 신상품NEW 인기상품BEST 선시착서비스
 • 플래티넘 핸드메이드 의료위그

  • 레미 위그
  • 인모 위그
  • 인모 MIX 위그
  • 인공모 위그
 • 프리미엄 핸드메이드 패션위그

  • 엔젤스 위그 롱
  • 엔젤스 위그 미디움
  • 엔젤스 위그 숏
  • 엔젤릭 위그
 • 패션위그

  • 9부 반가발
  • 통가발 롱
  • 통가발 미디움
  • 통가발 숏
  • 붙임머리
  • 포니테일 위그
  • 탑커버/앞머리 위그
 • 케어용품

  리네아연구소

  온라인커트서비스

  살롱구비리스트

 • BOARD

  • NOTICE
  • EVENT
  • Q&A
  • FAQ
  • REVIEW

 

 

신상품순 / 낮은가격순 / 높은가격순

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 내츄럴 지젤 롱 웨이브

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 볼륨 매직 S컬 웨이브

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 C컬 스트레이트

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 루즈 웨이브

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 내츄럴 바디 웨이브

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 내츄럴 웨이브 미디

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

9부 반가발 루즈 웨이브 Light

48,800(기본가) won

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

반가발 레이어 미디엄

31,800(기본가) won